Oznamování do systému CHLaP

V §22 chemického zákona je uložena povinnost poskytovat informace o složení směsí ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím informačního systému CHLaP. Plnění povinnosti popisuje vyhláška č. 61/2013 Sb.