Nabídka služeb

  • překlady bezpečnostních listů (BL) zahraničních dodavatelů do češtiny
  • překlady expozičních scénářů
  • revize českých bezpečnostních listů - přizpůsobení legislativním podmínkám
  • návrhy etiket
  • oznamování údajů z bezpečnostního listu do programu CHLaP
  • klasifikace směsí konvenční výpočtovou metodou
  • slovenské verze - Karty bezpečnostných údajov (KBÚ)

 

Odborná způsobilost

  • 2000 - ukončeno studium VŠCHT, obor organická technologie
  • od r. 2002 - překlady bezpečnostních listů
  • od r. 2012 - vedení společnosti Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.